Matte i klass 5-6

Vi har börjat på ett nytt område i matten. Vi ska nu lära oss mer om bland annat decimaltal, bråk och procent. Det är bra att kunna sånt när vi ska förstå uttryck som 50 % rabatt i en affär. Vad betyder det? Hur mycket kommer det jag har tänkt att köpa att kosta? Om vi är fyra som ska dela på en pizza innan vi går till ungdomsgården på fredag och alla ska få lika mycket, hur stor bit får var och en då?

Hälsningar från oss i 5-6 🤗


Prenumerera på nya blogginlägg

5-6 mäter föremål

Idag arbetade vi med praktisk matematik och eleverna fick möte olika föremål med linjal, måttband eller meterlinjal. Uppgiften var:

1. Välj ett föremål.

2. Hypotes – gissa längd (med enhet).

3. Vilket mätverktyg passar bäst?

4. Mät och skriv svar.

Den sista gruppen tog ett steg till och skrev ut mått på tavlan och samarbetade för att mäta varandra, roligt!


Prenumerera på nya blogginlägg

Tuggummitest hos år 5-6

Hej

Vi arbetar med statistik, tabeller och diagram på matten. Idag har vi visat våra kunskaper inom området genom att vi hade ”frågesport” på morgonen. Alla hade varsin liten ”tavla” som de visade sina svar på. Det är ett sätt för oss att visa vad vi kan och bra för Sara då hon kan se vad vi eventuellt behöver arbeta mer med.

Efter ett tag var det dags för oss att genomföra en undersökning med olika tuggummisorter. Vi arbetade i våra arbetsgrupper med bland annat att ta reda på hur långt ett tuggummi kan bli, vilken sort som behöll smaken längst och vilket det gick att blåsa störst bubbla med. Efter att vi hade genomfört vår undersökning skrev vi ner resultaten i en tabell. Sedan var det dags att omvandla resultaten till ett diagram.

Här nedan kan du se fler foton och två filmer som visar hur vi arbetar. Vi återkommer med mer när vi har genomfört våra redovisningar i klassen.

Hälsningar år 5-6


Prenumerera på nya blogginlägg

Kahoot i år 4

År 4 repeterar sina kunskaper i matte

Vi har visat våra kunskaper inom division, multiplikation och bråk genom att avsluta området med att utvärdera oss själva. Vi skattar oss utifrån de olika områdena som vi senast har jobbat med. Utvärderingen är något som varje elev gör utifrån sin egna uppfattning om sin kunskapsnivå. Senare diskuterar jag och eleven den ifyllda uppskattningen utifrån våra olika perspektiv.

Ett annat sätt att visa sina kunskaper är genom det prov som vi har genomfört. Vi har också tillsammans gått igenom svarsalternativen och visat varandra hur vi har kommit fram till de olika lösningarna.

Ytterligare ett sätt att visa sina kunskaper, eller som repetition är att spela Kahoot. Det är ett program där jag skapar frågor och eleven får välja mellan olika svarsalternativ. Jag kan infoga film, bild och text. Eleven väljer mellan de olika alternativen genom att använda sig av digitala hjälpmedel som dator, mobil eller padda. När alla har svarat på frågan så ser vi ett resultat utifrån svarsalternativen i form av ett stapeldiagram. Utifrån detta kan vi diskutera de olika svaren som eleverna har valt. Har alla valt samma svar? Om inte, hur kan man ha tänkt vid de olika svaren?

Det är ett lustfyllt sätt att repetera/kolla kunskaper och ett uppskattat moment av eleverna!

Du som är intresserad av Kahoot kan hitta mer info här: https://getkahoot.com/

Sara


Prenumerera på nya blogginlägg

Multiplikation

Multiplikation

Ett sätt att träna på tabellerna i multiplikation är att sjunga dem. På youtube har ”Gåspennan” flera bra sånger inom bland annat matematik! På ”Kunskapshubben” finns också sånger om tabellerna.

Några av dem har fastnat hos oss i år 4!

Här kommer du till Kunskapshubben: http://www.kunskapshubben.se/7ans-tabell/

Eller Gåspennan:


Prenumerera på nya blogginlägg

Division i år 4

Hur räknar man division?

Förr räknade vi division genom något som kallade trappan eller liggande stolen, fråga hemma så kanske någon kan visa hur det går till. Idag när vi ska räkna stora tal gör vi det genom något som vi kallar ”kort division”. I år 4 har vi idag börjat med division/kort division. Vi startade genom att titta på två filmer som beskriver hur man gör:

http://www.kunskapshubben.se/kortdivision/ (av någon anledning så går filmen endast att länka till)

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Multiplikation

Fredag = läxdag i år 4

Idag har vi redovisat veckans läsläxa för varandra. Några har läst en berättande text om en räv medan några andra har läst en text som handlar om ett reportage om skolmaten. Vi diskuterade texterna i mindre grupper och berättade för varandra vad vi svarat på frågorna som handlade om texten.

Till nästa fredag ska vi träna på multiplikationstabellerna 7 och 8. Här är några tips på bra sidor att träna på:

http://www.webbmagistern.se/matte.html

http://www.multiplication.com/games/all-games

http://www.kunskapsstjarnan.se/spel/multiplikationstabellen.php?v5=1&v1=1

http://www.elevspel.se/amnen/matematik/multiplikation.html &v2=1&v3=8

Hälsningar från år 4


Prenumerera på nya blogginlägg

Bråk med elever

I dag har vi haft bråk med elever

Det är inte så allvarligt som man kan tro. I matten jobbar vi med området bråk och division, vilket vi alltså fortsatte med idag. Vi var uppdelade i två grupper, vi bestämde oss för att heta ”Tigrarna” och ”Lejonen”. Några ur varje grupp deltog i uppgifterna som Sara läste upp. Vi andra skulle tillsammans i grupperna komma fram till ett svar. Det svaret skrev vi på våra ”minitavlor” som vi sedan visade varandra.

I läroplanen under ”Centralt innehåll” står det att vi ska kunna använda tal i bråkform i vardagliga situationer.

Tjingeling från oss i år 4 😜

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg