Write to a picture and about family

5-6orna har jobbat med skrivande på engelskan. Femmorna har skrivit om sina familjer och sexorna har skrivit texter till bilder de valt själva. De har även fått redovisa sina fantastiska texter.

De har främst tränat på följande kunskapskrav: I skriftliga och muntliga framställningar formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

Nedan finns bilder på några av sexornas texter. image image image image image image image image


Prenumerera på nya blogginlägg

Read and draw

image image

På engelskan har 4-5orna fått läsa enkla, beskrivande texter och visat sin förståelse genom att rita lösningen.

Ur Lgr 11: Vi har tränat förmågan att förstå och tolka olika slags texter. Kunskapskravet vi jobbat med är ”Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i texten. Eleven visar sin förståelse genom att med godtagbart resultat resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet”.


Prenumerera på nya blogginlägg