Springskyttestafett

Förra veckan tränade vi på att vara fysiskt aktiva utomhus vintertid. Vi pratade om hur man lämpligt klär sig med lager-på-lager-principen för att bäst reglera värmen.

Vi jobbade med kunskapskravet ”Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.”.

Självklart gjorde vi upp en eld för att hålla värmen mellan springtillfällena.


Prenumerera på nya blogginlägg

Skridskoåkning och hantering av nödsituationer

Under början på terminen har eleverna i 4-6 fått repetera och skapa ny kunskap om säkerhetstänk vid och på sjön under vintertid. Vi har sett film och diskuterat om

  • vad som är lämplig utrustning vid aktiviteter på sjöis
  • hur man ska agera om någon går genom isen
  • hur man ska agera om man själv går genom isen och
  • hur vi undviker att nödsituationer uppstår

Vi har åkt skridskor och övat på livrädda genom att använda ”förlängda armen”.

”Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.” samt ”Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.” är två av de centrala innehållen vi har jobbat med.

Här kommer några härliga bilder!


Prenumerera på nya blogginlägg

Friluftsliv

Idag har alla elever i år 4-6 haft friluftsliv. De har övat på att tälja pinnar samt provat göra upp eld med hjälp av tändstål och näver.

Vi har lärt oss hur man bygger upp en eld, att torrt knaster brinner bra, att vissa tändstål fungerar bättre än andra, att alltid ha med vatten och att det är viktigt att ha tålamod.

Materialet fick vi låna från enabygdens naturskola, guld värt!

Det har varit en mycket positiv och trevlig eftermiddag i strålade sol!

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Träna motorik

Igår lämnade vi momentet gymnastik där vi har tränat motorik, kroppskontroll, smidighet och styrka.

För alla elever och föräldrar som vill öva hemma hittade jag en jättebra film som visar många av dem momenten vi jobbar med i skolan. Fick ett bra tips på förövning till hjulning som många tycker är svårt. Kolla gärna och öva massor!

Trevlig helg!


Prenumerera på nya blogginlägg

Motorik

Ett syfte med ämnet idrott och hälsa är att ”… bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga”.

”Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.” är ett de centrala innehållen i ämnet.

För att nå betyget E i år 6 krävs det bland annat att ”Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten”.

Denna vecka har vi övat grovmotorik med hjälp utav redskap. Vi tränar på att balansera, hoppa, stödja, hänga och rotera bland annat.

Här kommer en film där eleverna hoppar över plint med hjälp utav satsbräda.

Här kommer också några härliga bilder!


Prenumerera på nya blogginlägg

Friluftsliv och allemansrätten

Idag har år 4 pratat om allemansrätten, vad vi får och inte får göra i vår natur, inte störa och inte förstöra. Vi har diskuterat begreppet friluftsliv, vad det innebär och olika aktiviteter som eleverna tycker hör dit. Många av dem delade med sig av egna erfarenheter som de upplevt. Vi gjorde en tankekarta över allt som eleverna ansåg ingår i friluftsliv.

Vi kom fram till att eld eller lägereld är viktigt vid friluftslivsaktiviteter. Elden fyllde många funktioner så som ljus, värme, matlagning, skrämma bort djur med mera. Vi gick igenom eldtriangeln, vilka tre delar som behövs för att något ska brinna.

Eleverna fick i uppgift att hitta tre föremål, ett som brinner bra, ett som brinner men inte så bra och ett som inte brinner alls. Många stenar och pinnar blev det.

 


Prenumerera på nya blogginlägg